Jdu svoji cestu světem.

Být v životě spokojený a dělat správná rozhodnutí.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na našem gymnáziu probíhají formou individuálních setkání s ředitelem školy Břetislavem Svozilem. Kontakt: svozil@labyrinthschool.cz, 608 407 832. Těšíme se na vás.

VIZE ŠKOLY

Být v životě 
spokojený a dělat správná rozhodnutí 

Ve školním roce 2023/24 otevíráme první ročník čtyřletého GYMNÁZIA LABYRINTH. Absolventi získají všeobecný přehled a pokročilé dovednosti v oborech, které si sami zvolí, výbornou znalost angličtiny podpořenou zahraničními zkušenostmi, budou pracovat v týmech na reálných projektech s experty na danou oblast.

Více o základní škole Labyrinth

Principy školy

Laboratorní gymnázium Labyrinth stojí na základech ekosystému laboratorních škol. 

KLIMA ŠKOLY

Vytváření demokratického prostředí (kultura a klima školy).

VNITŘNÍ MOTIVACE

Práce s vnitřní motivací každého studenta – vím, proč se učím a jak na to.

SVOBODA

Svoboda a osobní zodpovědnost.

KOMUNIKACE

Komunikace, sociální dovednosti, týmová práce.

ZMĚNY

Adaptabilita na změny.

PROAKTIVITA

Podílím se na chodu školy.

ROZVOJ OSOBNOSTI

Podpora a rozvoj osobnosti studenta a jeho talentů.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Individuální přístup ke každému studentovi.

UČENÍ PROŽITKEM

Učení vnímáme jako proces závislý na vlastní aktivitě studenta, na jeho vůli.

INOVATIVNÍ METODY VÝUKY

Používáme inovativních metod výuky vedoucích k sebehodnocení, samostatnosti v myšlení a jednání, k celoživotnímu učení.

CO DĚLÁME JINAK

Budeme usilovat o to, aby každý student v Labyrinthu našel svoji osobní vizi

Naším cílem není, aby každý student uměl všechno. Společně budeme usilovat o to, aby si každý student našel svoji osobní vizi, kterou bude reflektovat učební plán. Učební osnovy jsou v našem pojetí velmi dynamický systém, který rozvíjí a podporuje jedinečné talenty každého studenta tak, aby všichni studenti mohli plně využít svůj potenciál.

Společně vytváříme vzdělávací ekosystém

Vytváříme vzdělávací ekosystém, který vychází z potřeb studentů. Na základě vzdělávacích cílů vytváříme podpůrnou síť, která usnadňuje jejich naplnění. Spolupracujeme s univerzitami, podnikateli, vědeckými pracovišti či neziskovými organizacemi). Koncept je založen na myšlence sdílené vize.
Vytváříme tak příležitosti k učení v rámci formálního, neformálního i informálního vzdělávání. 

Zdroj: Learning Ecosystems. An Emerging Praxis for the Future of Education, 2020

Více informací


Zdroj: Learning Ecosystems. An Emerging Praxis for the Future of Education, 2020

Více informací

Zdroj: OECD Education and Skills Today, 2016

Více informací

První dva roky společný základ

Třetí a čtvrtý ročník si student nastavuje vlastní vzdělávací cestu prostřednictvím volby „předmětů“ – individuální profilace.

Učební plán školy podporuje včasné zaměření studenta na profesní oblast, které se chce v budoucnu věnovat.

• Práce s technologiemi, sledování digitálních trendů,
• programovací a analytické dovednosti, návaznost na IT,
• angličtina jako běžná součást školního života,
• smysluplná výuka humanitních a přírodních věd,
• komunikace, sociální dovednosti, týmová práce,
• důraz na sportovní aktivity a vlastní tvorbu.

Co ještě získáš?

Vytvoříš si svoji vizi budoucnosti.

Získáš nástroje pro práci na svém osobním rozvoji použitelné v každodenním životě.

Naučíš se rozhodovat o tom, co v životě chceš a co nechceš.

Lépe porozumíš sám sobě – jak pracovat se svým temperament, talenty, myšlením a temperamentem.

Dozvíš se, čím můžeš být prospěšný a jaký je tvůj přínos v rámci práce v týmu a dokážeš ho využít.

Vytvoříš si kolem sebe síť lidí, na které se budeš moci obrátit.

Pojetí výuky

Výuku rozdělujeme na integrované tematické bloky a výběrové bloky. Znalostní část učiva budeme často probírat v její komplexnosti a provázanosti.
Pokud jsou studenti v dovednostech již na vyšší úrovni, tak automaticky budou řešit individualizované výběrové bloky. Bloky jsou koncipovány jako rozšiřující část „předmětu“ prostřednictvím např. projektů nebo stáží ve firmách.

Čtyři hlavní integrované tematické bloky jsou:
• Přírodní vědy
• Společnost a kultura
• Člověk na Zemi
• Tvorba

„VĚTVE“ GYMNÁZIA

Na gymnáziu rozlišujeme 4 základní větve (+ kombinace, které vychází z individuálního směřování studenta):

TECHNOLOGICKO-INOVAČNÍ
SPOLEČENSKO-VĚDNÍ
PŘÍRODNÍ VĚDY
UMĚNÍ

Výuka jazyků

Studenti se zdokonalí ve své angličtině tak, aby mohli uspět při studiu v zahraničí, ale zároveň se budou rozvíjet v dalším světovém jazyce a hlouběji proniknou i do tajů různých programovacích jazyků. Kromě „klasických“ hodin anglického jazyka v menších skupinách se budou s angličtinou potkávat prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) v každém z tematických bloků.

Od prvního ročníku probíhají 10denní zahraniční výjezdy s kurzem anglického jazyka. Ve 3. ročníku mohou studenti absolvovat měsíční zahraniční výjezd. Studenti si tak budou moci vyzkoušet život a studium v zahraničí „na zkoušku“ a získat sebedůvěru pro případné studium vysoké školy v zahraničí.

AP KURZY A AP CAPSTONE DIPLOMA

Studenti budou moci absolvovat AP kurzy.
Advanced Placement (AP) je studijní program ve Spojených státech a Kanadě vytvořený College Board, který nabízí vysokoškolské studijní osnovy a zkoušky středoškolským studentům.

Mezinárodní zkouška AP
• Celosvětově uznávané zkoušky s mezinárodní platností,
• základ pro studium v zahraničí na prestižních univerzitách,
• velké plus do praxe ve specifických oborech,
• zkoušky v odborné angličtině,
• na vybraných univerzitách zkoušky nahrazují přijímací řízení,
• porovnání se s celosvětovou konkurencí,
• v rámci seminářů umožňujeme volbu z přípravných kurzů a navazujících AP kurzů.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s laboratorními školami po celé Evropě

V uplynulých letech pravidelně navštěvujeme laboratorní školy v rámci celé Evropy a sbíráme inspiraci pro naše nové laboratorní gymnázium Labyrinth.

Lab School
Paris
The School at Columbia University
Laborschule
Bielefeld

Dokumenty

V této části naleznete ke stažení nejdůležitější dokumenty. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. 

Dokument ke stažení
ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád Gymnázium Labyrinth a pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání.

Dokument ke stažení

Chce se stát podporovatelem nebo sponzorem naší školy? 

Kontakty

LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o.

Adresa školy: Technická 2998/19, 616 00 Brno 
Sídlo společnosti: Lidická 28, 602 00 Brno
IČO 03972071
ID DS – 181080729
RED IZO – 691009627
Datová schránka – uk562yb

Číslo účtu: 6554349359/0800, Česká spořitelna

RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.
ředitel školy
+420 608 407 832

svozil@labyrinthschool.cz