PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jdu svoji cestu světem

AKTUÁLNĚ

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024, OBOR VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2023/2024

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení.

Ve druhém kole budeme přijímat 10 žáků. Přihlásit se můžete do 17. 5. 2023. Následně vás pozveme na ústní pohovor.  

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Základní informace

Pro školním rok 2023-2024 bude přijímáno celkem 20 uchazečů (1 třída)

  Obor studia  Přijímací zkoušky
  79-41-K/41 Gymnázium1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT    
2. Matematika – jednotná přijímací zkouška CERMAT    
3. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče bude probíhat také ve dvou termínech:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo je stanoven do 1. března 2023.

Termín odevzdání výběrového reprezentativního portfolia uchazeče je stanoven do pondělí 27. března 2023.


Dokumenty ke stažení